İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Altınyaka (Gödene) Köyü-Mahallesi

1868 salnamesinde Elmalı kazasına bağlı Iğdır Mea Kardıç nahiyesinin15 köyünden biri Göden köyü olarak gözükmektedir. Daha önceki kuruluş tarihi bilinmemektedir.

1871 salnamesinde Iğdır Mea Kardıç nahiyesi Iğdır ve Kardıç olarak ikiye ayrılır. Burada Gödene köyü Iğdır nahiyesinin 11 köyünden biridir. Bu durumda 4 köy Kardıç nahiyesinde kalmıştır.

1883 salnamesine ise Iğdır ve Kardıç nahiyelerinin 15 köy olarak tekrar birleşip Iğdır Mea Kardıç olarak Antalya Merkez kazasına bağlandığı görülmektedir. Tabii Gödene köyü de Antalya’ya bağlanmıştır.

1914’e kadar olan salnamelerde köy isimlerini göremiyoruz ama Iğdır Mea Kardıç nahiyesi Antalya kazasına bağlı olarak devam ediyor.

10 Temmuz 1914 tarihli, Padişah Sultan Reşad Fermanı ile yeni 3 ilçe kurulur. Bu ilçelerden biriside Finike’dir. Bu günkü Kumluca Kumluca ve Kuzca olarak iki nahiyeye ayrılır. Gödene Kuzca nahiyesinde kalır ve nahiyeye merkezi buradadır. Kuzca nahiyesi önce Elmalıya bağlanır. 1918 yılında Finike’ye bağlanır.

Cumhuriyetten sonra’da Gödene köyünün adı 26.10.1960 bakanlık oluru ile Altınyaka olur. Gödene köyü adının Altınyaka oluş hikâyesi ise kısaca şöyle: 1960’lı yıllara gelindiğinde Gödene ile ilgili bazı argo yakıştırmalar yapılır. Bunlardan birisi: “Gödene, Gödene aşk olsun ekmeğini alıp da gidene.” gibi. Bu duruma çok öfkelenen dönemin muhtarı Ali Öner (Gödene’nin Muhtar Ali’si) köyün adını değiştirmeye karar verir. 1960 yılında 27 Mayıs İhtilali’nden sonra bazı yerlerin adının değiştirilmesini de fırsat bilerek müracaat eder. Müracaatı kabul olur. Yakıştırılan olumsuz sözlere karşılık köyün adı Altın ile başlar ve “ALTINYAKA” olur.

Altınyaka Son Büyükşehir yasası ile ise köy adı kalkar ve Kumluca Belediyesine bağlı bir mahalle olarak devam etmektedir.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ : Gödene köyü adının Altınyaka olarak değişikliğini İçişleri Bakanlığı 26.10.1960 tarihinde onaylamış ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 1961 yılında yayınlanan 42 sayılı bülteninin 24 üncü sayfasında yayınlanmıştır.

İlçeye 28 km. uzaklıkta tarım, hayvancılık ve alabalık üretimi yapılmaktadır. Ayrıca yaz aylarında ilçenin yaylası konumunda olup; nüfusu çok fazla artmaktadır. Köy yörenin çok eski yerleşim yerlerinden olup; yakın zamana kadar Gödene nahiyesinin merkezi durumunda idi.

Yüz Ölçümü : 47688       Dekar Rakım : 950 m  Nüfusu : 229