İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Altınyaka (Gödene) Yaylası

Altınyaka (Gödene) yaylası Bir sayfiye yaylasıdır. Bu konuda Akdeniz Üniversitesinde Akademisyen Prof.Dr. Cemali Sarı’nın Antalya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü tarafından yayınlanan Antalya İl Kültür ve Turizm Dergisi Şubat-Mart 2011 4 ncü sayısında yayınlanan makalesini ekliyorum.

Alakır’ın İncisi:

Altınyaka (Gödene) Yaylası Yaylası

Antalya Körfezi’nin kuzey ve kuzeybatısında bir duvar gibi yükselen dağlık kuşağın gerisinde gizlenmiş, kıyıya çok yakın mesafede birçok kırsal yerleşim birimi yer alır. Başka bir deyişle Kıyı Sıra­dağları ile hemen gerisindeki dağlık silsilenin içersinde yer alan Alakırçayı vadisinin her iki yanında serpilmiş birçok köy vardır, işte bunlardan bir tanesi doğal ve beşerî coğ­rafyası ile hemen kendisini belli eden Altınyaka (Gödene) Köyü’dür.

Altınyaka, Kumluca’nın kuze­yinde, Kıyı Sıradağlarının batı eteklerinde, 950 metre yük­seklikte yer alır. Kumluca’dan 27 km uzakta, alabalık üretme çiftliği, sedir ormanları ve bol kaynak suları ile güzel bir yayladır. Yayladaki eski su değirmeni, asırlık çınar ağaç­ları görülmeye değerdir.

Kumluca ilçe sınırları içe­risinde bulunan Altınyaka; Antalya, Kumluca ve Kemer şehir merkezlerine çok yakın mesafede ve Güney Antalya Turizm Gelişim Bölgesi’nin hemen yanı başında yer alır.

Altınyaka Yaylası, sayfiye amaçlı kullanılır. Yaylaya, en çok Kemerliler ve Kumlu- calılar rağbet ederler. Hatta Antalya’dan da gelenler olur. Eski bucak merkezi de olan Altınyaka’da yaz kış oturu­lur. Yaylanın kış nüfusu 287 (2009 yılı) kişidir. Yaz nüfusu oldukça fazladır. Bu mevsim­de yaylada nüfus günübirlik gelip gidenler ve hafta sonu çıkanlarla iki hatta üç katına ulaşır. Ziyaretçilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Altınyaka’da Cami, Bakkal, Restoran, Orman yangın söndürme merkezi, sağlık ocağı ve jandarma karakolu vardır. Yaylada, son yıllarda çok katlı betonarme binalar çok yaygınlaşmıştır. Elektrik, su ve telefon vardır.

Altınyaka Yaylası ve yakın çevresinde kırsal turizm olanakları oldukça fazladır. Asfalt bir yolla ulaşılabilen bu köyde, kamp kurulabilecek, piknik yapılabilecek birçok alanın varlığı yanında, doğa yürüyüşü meraklıları için de alternatifler mevcuttur.

Diğer taraftan, Altınyaka, büyük turizm merkezlerine bu kadar yakın bir konum­da bulunmasına rağmen geleneksel kültürel dokusu­nun bozulmadığı yerleşim birimlerinden biridir. Köyde, ilaç ve suni gübre kullanıl­madan yapılan bazı tarım ve bunun yanında küçükbaş ve büyükbaş hayvan besiciliği, ağaç işlemeciliği (tahta kaşık ve çeşitli süs eşyaları) kırsal turizm için büyük bir potansi­yel oluşturmaktadır. Haftada bir iki kez gelen turistlere (sa­fari turları ile) gösterilen yakın ilgi ise halkın turizme olumlu bakışının birer göstergedir.

Yaz aylarında bu yayla, safari turları için önemli bir güzergâhtır. Kemer’den Kesmeboğazı üzerinden, Altınyaka Köyü dahil bir­kaç köyü içine alan safari turları düzenlenmektedir. Kemer’den başlayan turlar Söğütcuması’ndan geçer ve Büyükalan Köyü’ne (Karaa­ğaç mevkiine) kadar devam eder. Dönüşte, Karaağaç’tan güneye Alakırçayı boyunca bir süre ilerledikten sonra Altınyaka Köyü’ne ulaşılır ve Dörtçam gediğinden, Kesmeboğazı’ndan Kemer’e dönülür. Bu turlar günü birlik turlardır. Safari turlarının dü­zenlendiği yollar üzerinde bir otel dışında (Dörtçam güneyi) başka bir otel, motel ve pan­siyon gibi konaklama tesisi yoktur. Sadece yöre insanları tarafından kısıtlı imkânlarla gerçekleştirilen birkaç lokanta ve dükkân vardır.Bu organizasyonlar profesyonel ve örgütlü değil; tamamen köylülerle bazı doğa meraklısı rehberlerin kişisel beceri ve çalışmalarıyla yürütülmekte­dir.

Ayrıca Altınyaka (Gödene) Köyü’ne, Antalya Konyaaltı İlçesi Hurma Mahallesi’nden başlayarak (50 km) Hisarçan- dır – Üçoluk – Ağalar köylerini geçerek, eşsiz doğal manza­ralı ve piknik mekanları olan yoldan giderek de ulaşılabil­mektedir.

Yrd. Doç. Cemali SARI , Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi

There are many rural settle- ments concealed behind the mountainous strlp that rises just İlke a wall on the north and northwest of Antalya Gulf and that Is situated very close to the shore. İn other vvords, there are many vil- lages scattered on both sides of Alakırçayı valley which is included in the mountainous range right behind the moun- tain range on the shore. One of such villages is Altınyaka (Gödene) Village that makes itself seen with its unique natural and human geography.

Altınyaka is situated at 950 meters high on the vvestern feet of Shore Mountain range on the north of Kumluca. İt is a very pleasant plateau with trout breeding farms, cedar forests and plentiful spring vvaters just 27 km to Kum­luca. The old water mili and plane trees of centuries in the plateau are worth seeing.

Being located vvithin the distrlct borders of Kumluca, Altınyaka is very close to Antalya, Kumluca and Kemer City centres and to Southern Antaiya Tourism Development Zone.

Altınyaka Valley is used as a summer resort. The plateau is most frequently visited by the residents of Kemer and Kumluca. There are even people coming from Antalya too. There are residents livlng in Altınyaka, vvhich vvas town- ship çent re önce upon a time, both in summer and vvinter. The population of the plateau is around 287 (2009 year) in vvinter Summer population is very high. The population doubles or even triples in summer with people coming _ for one day or far weekends. There are mosque, grocery, restaurant, forest fire centre, hea!thcare centre, and gen­darmerie station in Altınyaka where you can meet any kind of need.

Mu/ti-storey concrete bui/d­ings have become very wide­spread in this p/ateau recently There are electricity, water and telephone services.

Rural tourism opportunities in Altınyaka Plateau and periph- ery are plenty. İn this particu- lar village, which is accessible through an asphalt road, in addition to the presence of many areas where you can camp or do picnlc, there are various alternatives for the fans of trekking.

On the other hand, although Altınyaka is situated so elose to large tourism centres, it is one of rare places whose traditional culture textures haven ’t been spoiled. The agricultural activities that are conducted vvithout any pesti- cide and artificial fertilizer, cat- tle and sheep breeding, wood carving (wooden spoons and various souvenirs) are important potentials tor rural tourism. The sincere interest in tourists that drop by önce or twice in a week (with safari tours) is the indicator of the positive approach of residents for tourism.İn summer months, this plateau becomes a very im­portant route for safari tours. There are safari tours covering a couple of villages including Altınyaka Village from Kemer through Kesmeboğazı. The tours start ing from Kemer pass through Söğütcuması and continue up t o Büyükaian Village (Karaağaç location). On the way back, tours reach Altınyaka Village after hav- ing driven for a while though Alakırçayı from Karaağaç and return to Kemer through Kesmeboğazı from Dördüçam rift. These are only day-trips. There aren ‘t facilities such as hotels, motels or guest house on these routes except one hotel (in the south of Dörtçam). There are only a few restaurants and Stores that are operated by the locals with limited opportunities. These are not professional or organized enterprises; these are conducted with the personal ski Us and operations of villagers and some nature lovers.

Moreover, Altınyaka (Gödene) Viliage is reached över a route starting from Hurma Quar- ter in the district Konyaaltı, Antalya and passing through Hisarçandır-Üçoluk-Ağalar vil- lages with unique outstanding scenery and picnic areas.

Asst. Prof. Cemali SARI Akdeniz University Faculty of Education