İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

KUMLUCADA YETİŞEN SEBZELER NEDEN DAHA KALİTELİ?

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenim Elemanı Cemali Sarı’nın AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BÜLTENİ Nisan-2002 sayısında çıkan yazısı.

KUMLUCADA YETİŞEN SEBZELER NEDEN DAHA KALİTELİ?

‘ Son zamanlarda gerek. yazılı gerekse görsel ulusal ve yerel jSgKİL basında Kumluca (Antalya) İlçesi’nin gündeme geldiği birçok haber çıkmaktadır. İlçe’nin tarımsal üretim miktarı ve kalitesindeki başarısı elde edilen ürünlerin başta Antalya olmak üzere Türkiye’nin ve hatta dünyanın en lezzetli meyve ve   sebzeleri olduğu haberi ise, İlçe’ye Türkiye tarımsal hayatı

içersinde ayrıcalıklı bir özellik yüklemektedir Kumluca, Antalya ilinin batısında yer alan ilçelerinden olup merkeze uzaklığı 95 km. dir. 1.253 km2 yüzölçümüne sahip olan İlçede, 22.205 kişi yaşamaktadır. Kumluca, 23°, 36’ enlem ve 30°, 18′ boylam dereceleri arasında yer almaktadır. Kumluca İlçesinin iklimi planeter nedenler ve morfolojik özellikleri şekillendirmektedir. Coğrafi konum itibarıyla İlçenin ülkenin güneyinde bulunması, dolayısıyla güneş ışınlarını Türkiye geneli itibarıyla daha dik açı ile alması, örtü altı sebzeciliği için hayati önem taşımaktadır.

İlçe, kuzeybatı, kuzey ve kuzeydoğusundan plato, tepe ve dağlarla kuşatılmaktadır. Böylelikle, özellikle kış mevsiminde etkili olan soğuk, kuzey sektörlü rüzgarların etkisine nispeten kapalıdır. Ayrıca, Alakır vadisinin kuzey – güney yönünde uzanması, denizin iklim üzerindeki yumuşatıcı etkilerinin iç kesimlere doğru sokulmasını sağlamıştır. Bu özellikler, yerşekillerinin iklim üzerindeki olumlu katkıları olarak görülmektedir.

Akdenizin, bölge iklimini belirlemesinde çok büyük önemi vardır. Kumluca’nm hemen önündeki sahil şeridinin, kıyı ‘ gerisindeki coğrafya üzerinde etkisinin daha iyi ğÜp” anlaşılabilmesi için denizsuyu sıcaklıklarının yıl içerisindeki , jjgÇ?* dağılışına bir göz atmak gerekir. Kış: 16.8 °C / İlkbahar: 18.2 °C/ Yaz:26.6 °C / Sonbahar :26.8 °C.

Akdenize doğru uzanan bir yarımadanın önünde bulunan, arka tarafı yüksek dağlarla çevrilmiş olan bu kuytu ovada sıcak etki egemendir. Kumluca kuzey, kuzeybatı ve kuzeydoğu yönünden Sarıcasu dağı, Sırtlandişi ve Erentepe ile kuzey rüzgarlarına kapalıdır. Kışlar burada ılık geçer.Yazlar, uzundur ve boğucudur. Kışın ovada sert kuru soğuklar olmadığı için yetiştirilen meyve ve sebzeler oldukça lezzetlidir.

Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü Kumluca’da kışlar (11.4 °C) ılık ve kurak geçer. İlkbahar (16.5 °C), sıcaklık değerlerinin bir önceki mevsime göre artması ile Mm*:   artık yaz mevsimine geçişin bir müjdecisidir. İlkbaharın

MEBjajşgljjİh ardından sıcaklığın çok yükseldiği, en fazla olduğu yaz mevsimi (26.2 °C) gelir. Kumluca’da yaz sıcaklığı biraz HjŞSa.      azalmakla birlikte sonbaharda da devam eder.

Tüm Akdeniz Bölgesinde olduğu gibi Kumluca İlçesi, yağış  bakımından karakteristik bir iklim alanıdır. Serin mevsim olan kış yağışlı, sıcak mevsim yaz ise kurak geçer. Kuzeyde, kışın soğuk ve yüksek basınç merkezleri oluşturan karalarla, güneyde, devamlı alçak basınç merkezleri oluşturan ılık, geniş bir denizin yanyana bulunması Kumluca ilçesinde olduğu gibi tüm Akdeniz Bölgesinde yağışlara sebep olan iki ön esas faktördür. Kış:200.4 mm / İlkbahar:49.6mm / Yaz: 3.4mm / Sonbahar : 56.6mm

Denizin etkileri kıyı gerisindeki dağlık alanın yamaçlarına çarpar ve yerine göre 400m. – 500m. ve hatta lOOOm.’ye kadar etkilerini devam ettirir. Alakır vadisinin kuzey – güney yönünde uzanması Akdeniz etkilerinin kuzeye doğru sokulmasına olanak sağlamıştır. Kurriluca ilçesinin hemen gerisinde, kıyıya yakın bir mesafeden dağlık kütlenin birdenbire yükselmesi birer yüksek yayla oluşturduğundan, bu sokulma Alakır vadisi vasıtasıyla dar bir koridora bağli kalır ve kısmen üstün yüksek yayla iklimi bütün tehdidiyle, bütün sertliği ile kendini gösterir. Kumluca’da yıllık rüzgarı esme sayılarına bakıldığında, ilçenin, yıl içerisinde en çok kuzey sektörlü ve daha sonrada güney sektörlü rüzgarların etkisi altında kaldığı anlaşılmaktadır. N:2459 /NW:868 / E:380 / SE : 488 / S:2162 / SW:635 /N:336/NW:1874

Yukarıda ana batlarıyla açıklanan etkenler dolayısıyla, Antalya’nın batısında kalan Kumluca Ovası, Teke yarımadasının en verimli ovalarındandır. Yerşekillerinin kendisine sağladığı koşullarla oluşan mikroiklim sonucunda turfanda sebze ve meyve üretiminde Antalya ölçeğinde olduğu kadar, Türkiye’de de önemli bir paya sahip olmasına neden olmuştur. İlçe’nin tarım coğrafyasında doğal ortamın sağladığı avantajlar, modem teknoloji ile bütünleştirilmiştir. Ulaşılan maksimum kalite şu anda, İlçe’nin en büyük ekonomik potansiyelini oluşturmaktadır. Tabii bu konuda, elverişli iklim koşullarının dışında, İlçe’nin tarım arazilerinin başta Alakır Çayı olmak üzere Akdeniz’e ulaşan diğer bazı akarsuların-biriktirdiği verimli alüvyal malzemeler üzerinde bulunması da önemli rol oynamıştır.

Öğr. Gör. Cemali SARI
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Öğretim Elemanı

KAYNAKÇA:’,

-SARİ, C. 1998 Kumluca (Antalya) İlçesi Coğrafyası, Y. Lisans Tezi (Basılmamış), ANKARA

-ŞAHİN, C.- DOĞANAY, H. 1999 Türkiye Coğrafyası, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, ANKARA

-BDİE Genel Nüfûs Sayımlan, 1997 ANKARA

-BD Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İst. Ve Rap.