İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Merkez Cumhuriyet İlkokulu

KUMLUCA MEKTEBİNDEN CUMHURİYET İLKOKULUNA
CUMHURİYET İLKOKULU TARİHÇESİ

Kumluca da eğitim, Cumhuriyetin ilanı yerine Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı sonrası başlar. 23 Nisan 1920’de TBMM açıldıktan sonra, 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı yasası ile İcra Vekilleri Heyetinin (Bakanlar Kurulu) on bir vekâletinden (Bakanlık) biri olarak “Maarif Vekâleti” örgütlenmiştir.

Elimizde bulunan Cumhuriyet İlkokulu (Kumluca Mektebi) kayıtlarının 1925-1926 ders döneminde ait sınıf geçme defterinde 5 sınıf olduğunu görüyoruz. Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü Arşivlerinde Turgut Eken tarafından yapılan araştırma da Necmettin Darıcıoğlu’nun dosyasına ulaşılmıştır. Orada bulunan sicil dosyasında Kumluca Mektebi ikinci muallimliğine atandığı ve 15 Eylül 1339 (1923) tarihinde görevine başladığı yazmakta. Bu durum ve yukarıda belirttiğimiz 1925-1926 ders döneminde 5 sınıf olduğuna göre 1921- 1922 ders döneminde Okul açılmış olduğu kanaatine varıyoruz.. Bu Cumhuriyetin ilanından önce Kumluca da eğitimin başladığını göstermektedir.

Necmettin Darıcıoğlu kendi el yazısı öz geçmişinden de anlaşılacağı üzere Antalya Darülmuallimin (Öğretmen Okulu) mezunu olup; İlk görev yeri Kumluca’dır. İkinci muallim olarak atandığı Kumluca Mektebinde 1340 (1924) de baş muallim olmuştur. Kasım 1928 tarihine kadar burada görev yaptıktan sonra Antalya’ya tayin olmuştur.

Kumluca Cumhuriyet İlkokulunun sınıf geçme defterlerini incelediğimizde; İlk kayıt olarak 1925-1926 ders dönemini buluyoruz. O zaman henüz harf inkılabı yapılmadığı için kayıtlar Arapça harflerle tutulmuş. 1925 -1926 ders döneminde beşinci sınıfta 3, dördüncü sınıfta 7, üçüncü sınıfta 23, ikinci sınıfta 12, birinci sınıfta 31 olmak üzere toplam 76 öğrenci bulunmaktadır.

Kayıtlar 1928-1929 ders dönemine kadar Arapça tutulmuştur.

Okulun diploma defterinde ise ilk kayıt 1928-1929 ders döneminde başlamış ve yeni harfler ile yazılmıştır. Bu okulun diploma numarası burada birden başlamış günümüze kadar gelmiştir. İlk yıl okuldan 10 öğrenci mezun olmuştur. Bunlardan sadece birisi bayandır. Diploma defterinde sadece tek isimler yazılı olduğu için bunların kim olduğunu sınıf geçme defterinin tercüme ediyoruz. Ayrıca yıllarca Kumluca eğitimine katkısı olmuş Hasan Hoca’nın (Hasan Atalay) oğlu Emekli Cumhuriyet Başsavcısı Atilla Atalay ile Turgut Eken’in yaptığı telefon görüşmelerinde annesi ile babasının ve Ahmet Hilmi Öğretmenin aynı anda mezun olduğunu söylüyor. Annesi 77 numaralı Ruhiye Hanım babası da 42 numaralı Hasan olduğunu anlıyoruz. 1 numaralı diploma ile mezun olan Ahmet ise Ahmet Hilmi Oktay. Hasan ve Ahmet Hilmi o zaman Antalya da bulunan Nehari Muallim Mektebine giderler ve 1932 yılında mezun olurlar. Hasan Atalay’ın Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü Arşivinde bulunan sicil dosyasında bitirdiği okul güncellenmiş olarak Antalya Gündüzlü Öğretmen Okulu yazıyor. A. Hilmi Oktay’ın İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Arşivinde bulunan sicil dosyasında bitirdiği okul “Antalya Nehari Muallim Mektebi” yazıyor. Nehar gündüz olduğuna göre bu da Gündüzlü Öğretmen Okulu emek.

Hasan Atalay Okuldan mezun olduktan sonra Kırklareli İli Merkez İlçesi Dereköy bucağına atanır. 1930 lu yılların sonlarına kadar orada kaldıktan sonra önce Korkuteli Çomaklı, sonra Serik ve oradan da 1940 lı yılların başlarında Kumluca’ya gelir. Kumluca’nın Hasan Hocası olarak 30 yıl civarında Kumluca eğitimine (Cumhuriyet İlkokuluna) hizmet verdikten sonra yine Kumluca da emekli olur.

Ahmet Hilmi Oktay 1932 yılında okuldan mezun olduktan sonra Balıkesir İli Sındırgı İlçesi Gölcük Nahiyesi Okuluna atanır. 1936 yılında Elmalı Kaş Çiftliği Okuluna, 1943-1944 ders döneminde de Gödene Okuluna atanır. 1954 yılına kadar burada çalıştıktan sonra çocuklarının eğitimi için önce Finike, Sonra Antalya ve İstanbul. 1972 yılında İstanbul’dan emekli olur.

Okulun açılışı ile ilgili yukarıda detaylı bilgi verilmiştir. Bu anlatıma göre okulun açılışı 1921-1922 ders dönemidir. Kumluca Mektebi adı altındaki bu okulun sınıf geçme defteri olarak 1925-1926 ders döneminde ait evraklar mevcuttur. O zaman henüz harf inkılabı yapılmadığı için kayıtlar Arapça harflerle tutulmuş. 1925 -1926 ders döneminde beşinci sınıfta 3, dördüncü
sınıfta 7, üçüncü sınıfta 23, ikinci sınıfta 12, birinci sınıfta 31 olmak üzere toplam 76 öğrenci bulunmaktadır. Kayıtlar 1928-1929 ders dönemine kadar Arapça tutulmuştur. İlk diploma defteri ise 1928-1929 da başlamış ve o yıl defter yeni harfler ile yazılmıştır. Bundan sonraki yıllarda artık bütün kayıtlar ve eğitim yeni harfler iledir. Diplomalarda sıra numarası ilkokulların kapandığı ve sekiz yıllık zorunlu eğitimin başladığı 1996-1997 ders dönemine kadar devam etmiştir.

A-Okulun 1930 yılları öğretmenleri
(Sınıf Geçme Defterlerinde bulunanlar) ;
1- 1930 – 1931 Öğretmenleri
5-4’ncü sınıf Muallimi Orhan,
3-2’nci sınıf Muallimi Süleyman,
1’nci sınıf Muallimi Fatma
2- 1931 – 1932 Öğretmenleri
2-3’ncü sınıf Muallimi Ahmet Hamdi Bey,
4-5’nci sınıf Muallimi Süleyman Efendi,
1’nci sınıf Muallimi Fatma Hanım
3- 1933 – 1934 Öğretmenleri
5-4’ncü sınıf Muallimi Mehmet Ali
2-3’nci sınıf Muallimi Süleyman
1’nci sınıf Muallimi Fatma
4- 1934 – 1935 Öğretmenleri
5-4’ncü sınıf Muallimi Mehmet Ali
1-2-3’nci sınıf Muallimi Melahat
6- 1935-1936 öğretmenleri

M.Ali Çataloğlu

Ferdane Atalay

Şemsettin Çelik

M.Hüsamettin Çandır

7- 1936-1937 öğretmenleri

M.Ali Çataloğlu

Ferdane Atalay

Cemile Taygur

M.Ali Çataloğlu
Ferdane Atalay
Hüsamettin Çandır
Fatma Hanım
Şemsettin Çelik
Cemile Taygur

B-Okulun isim değişiklikleri;
1- Kuruluşta (1921-1922) Kumluca Mektebi.
2- 1930 – 1931 ders döneminde Kumluca İlk Mektebi olarak görüyoruz.
3- 1935 – 1936 da Kumluca İlkokulu,
4- 1946 – 1947 Kumluca Bölge Okulu
5- 1957 – 1958 Kumluca Merkez İlkokulu (Kumluca’nın İlçe olması ile)
6- 1965 – 1966 Kumluca Merkez Proğram Geliştirme İlkokulu
7- 1967 – 1968 ders döneminde merkezde Atatürk İlkokulunun açılması ile Cumhuriyet İlkokulu
8- 1991 – 1992 ders döneminde Kumluca Cumhuriyet İlköğretim Okulu
9- 2011 – 2012 12 yıllık kesintisiz eğitim ile birlikte Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu olarak iki okula ayrılır.
C-Okulun Bina Durumu:
Okulun nerede eğitime başladığı bilinmemekle birlikte yaşlıların büyüklerinden duyduğuna göre çeşitli evler de eğitim yapılmıştır. Bildiğimiz ve yaşayanlardan duyduğumuza göre 1937 yılında açılan binadan önce yaklaşık 7-8 yıl Muslu Erdoğan’a ait evde öğretim devam etmiştir.

1- İlk birkaç yıl çeşitli evlerde.

2- 1933 -1934 ders döneminde dördüncü sınıfa gelen Ali Köleoğlu ve 1934 – 1935 yılında İlkokula giren Emekli Öğretmen Eyüp Kutlu ve 1935-1936 yılında okula giren Emekli Öğretmen Mehmet Yılmaz’ın anlattığına göre okul 1937 yılında yeni yapılan binaya taşınmış. O Zaman Eyüp Öğretmenim 4‘ncü sınıf, Mehmet Öğretmenimde 3’ncü sınıfmış. Bu Okul 50 yıl hizmet verdikten sonra 1987- 1988 ders döneminde yeni hizmet binasına taşınır ve Dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından 13.11.1987 tarihinde resmi açılışı yapılır.

3- 1991 yılında ilköğretim okulu olarak ikinci kademeye öğrenci alan okul yetersiz kaldığından okul
aile birliği tarafından 18 derslikli bir bina temeli atılır. Subasmanı yapılıp zemin kat çıkılmaya başlanınca bina özel idare tarafından devralınır ve bir kat daha ilavesi ile 4 katlı 24 derslikli bir bina daha yapılır.

4- 12 yıllık zorunlu eğitime kadar böyle kalan okul 2011 yılından itibaren ilk yapılan 18 derslikli binada
Cumhuriyet İlkokulu, 24 derslikli ikinci yapılan binada Cumhuriyet Ortaokulu olarak eğitime devam
etmektedir.
D- İlk okul binasının yapımı için bildiğimiz kadarılya çaba harcayanlar:
1- Finike Kaymakamı Mazlum Yegül,
2- Kumluca Nahiye Müdürü Kemal Taygur,
3- Başöğretmen (Okul Müdürü) Mehmet Ali Çataloğlu (1935-1936)
4- Başöğretmen (Okul Müdürü) Celal Özek (1936-1937) Okulun açılışında müdür. (Celal Özek’i 1940’lı yılların sonuna kadar Gezici Başöğretmen olarak görüyoruz.)
5- Kumluca Nahiyesi halkı

Günümüzde Okulun durumu ile ilgili detaylı bilgi için TIKLAYINIZ