İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Söğütcuması Yaylası

Söğütcuması yaylası Kuzca köyünde Bir sayfiye yaylasıdır. Bu konuda Akdeniz Üniversitesinde Akademisyen Prof.Dr. Cemali Sarı’nın Antalya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü tarafından yayınlanan Antalya İl Kültür ve Turizm Dergisi Haziran-Temmuz 2011 6 ncı sayısında yayınlanan makalesini ekliyorum.

Batı Toroslarda cennetten bir bahçe

Batıya, Kıyı Sıradağlarına bakıldığında doğal güzellikler insanı hayal alemine sürükler. Ama bu güzelliklerle yetinir de Antalya’dan ayrılırsanız, aldanırsınız. Asıl doğal güzellikler kıyı gerisinde, buraların ardına gizlenmiş yerlerdedir. Akdağlar’dadır, Dibek ormanlarındadır, Alakır Vadisi’ndedir.

A heavenly garden in the West Taurus Mountains: Söğütcuması Plateau

When looking to the west, tovvards Kıyı Mountain range, scenic beauties whisk you off to dreamlands. But if you are content just with these beauties and leave Antalya without seeing anything else, you will regret it. The real natural treasures are behind the shores hidden in places you never think to look. They are in Akdağlar, İn the Dibek forests, in Alakır Valley.

Antalya şehrinden batıya Kıyı Sıradağları’na bakıldığında, doğal güzellikleri insanı bü­yüler, hayal âlemine sürükler. Ancak bu güzellikler, Batı Toroslar olarak adlandırılan dağlık sahanın şehirden görülebilen ilk kuşağıdır. Tu­ristler bu güzelliklerle yetinir, Antalya’dan ayrılırsa, aldanır. Asıl doğal güzellikler kıyı ge­risinde, buraların ardına giz­lenmiş yerlerdir. Akdağlar’dır, Dibek ormanlarıdır, Alakır Vadisi’dir, Bunlar adeta kıyı gerisinde saklı cennet bah­çeleridir. işte bunlardan bir tanesi, Batı Toroslar’ın cennet köşelerinden, Kıyı Sıradağları ile hemen gerisindeki dağlık silsilenin içersinde yer alan, Alakır Çayı Vadisi’nin doğu yamaçlarına kurulmuş Söğüt- cuması Yaylası’dır.

Torosların en güzel yayla­larından olan Söğütcuması, Kumluca’nın kuzeyinde, Katrandağı (1350 metre) üzerinde yer alır. Kumluca ilçe sınırları içerisinde bulunan yayla, Antalya şehir merkezi ile Kumluca ilçe merkezine 52, Kemer’e ise sadece 28 kilometre uzaklıkta ve Güney Antalya Turizm Gelişim Bölgesi’nin hemen yanı başın­dadır, Aynı zamanda Kuzca köyünün de bir mahallesidir. Yayla, yaz aylarında özel­likle Kemerlilerden oldukça rağbet görür. Bunun yanında Göynük, Beldibi, Kumluca ve Antalya’dan da gelenler olur. Yaz dönemi, günübirlikçi ve hafta sonu tatilcilerle birlikte yaylada nüfus, bazı günlerde 3 bin 500 kişiye kadar ulaşır. Söğütcuması’nda kalış süre­sini, büyük oranda okulların kapanış ve açılış tarihleri be­lirler. Yayla sakinlerinin büyük çoğunluğu kış aylarında sahil­deki konutlarına iner. Ayrıca yayladaki nüfusun bir kısmı da Alakır Vadisi’ne doğru, Keleş ve Çulha mahallelerine göçer. Yaylada bu dönemde ancak 6-7 hane kalır.

Büyük Pazar

Söğütcuması Yaylası’nın suyu bereketlidir. Sayfiye amaçlı kullanılan yaylada, fırın, kır restoranı, lokanta, bakkal, kahvehane, demirci, marangoz ve cami bulunur.

Cuma günleri kurulan ve her türlü ürünün satıldığı büyük pazara, çevre köy ve kasa­balardan da gelenler olur. Yayla, yaz mevsimi boyunca ve özellikle pazarın kuruldu­ğu cuma günleri bir kasaba görünümü kazanır. Buradaki dükkânlarda her türlü yiyecek ve giyecek eşyası yanın­da köylünün el sanatlarını sergilediği alanlar da görülür. Söğütcuması’nda, Gelenek­sel Yağlı Pehlivan Güreşle­rinin yapıldığı günler ise bir karnaval havasında geçer. Her yıl ağustos ayının ikinci pazarı olan güreşler, son yıl­larda ne yazık ki yapılmıyor.

Kalabalık bir nüfusu ken­disine çeken Söğütcuması Yaylası, zamanla çevre köyler (Gölcük, Büyükalan, Hisarçandırı gibi) için bir alış veriş merkezi konumuna geldi.

Son on yılda birçok dükkân ve lokanta açıldı, bir restoran yapıldı, tek katlı binaların yanında iki katlı, hatta üç katlı binalar yükseldi. Binaların hepsinde elektrik, su ve tele­fon imkanı mevcut.

Safari turları

Yaz aylarında yay­la, safari turları için önemli bir güzergâhtır. Kemer’den başlayan turlar, Söğütcuması’ndan geçer ve Büyükalan köyüne (Karaa­ğaç mevki)

When looking to the west from the clty of Antalya, scenic beauties captivate you and whlsk you off to dreamlands. But these natural beauties are the first wave of vvonderments vlsible to the eye İn the mountainous region knovvn as the West Taurus. If tourists only çare to vislt these areas they will be misslng a whole lot. The real natural treasures are behind the shores hidden in secret places. They are in Akdağlar, in the Dibek forests, in Alakır Valley. They are almost heav­enly gardens hidden behind the shore. One of them is the Söğütcuması Plateau whlch has been establlshed on the eastern hlllsides of the Alakır river Valley.

Söğütcuması, vvhich is one of the most beautiful plateaus of the Taurus region, is located to the east of Kumluca, on top of Mount Katrandağı (1350 meters.). The plateau which is situated vvithin the borders of Kumluca borough is 52 kilometers from the City çenter of Antalya and Kumluca, only 28 kilometers from Kemer and hght next to Southern Antalya Tourism Development Region. İt is also a disthct in the village if Kuzca. İt is especlally freguented by the citizens of Kemer in summertime. Besides that, people from Göynük, Beldibl, Kumluca and Antalya come to the area. During summer, the population of the plateau sometimes reaches 3500 with people who have come for the day or vveekend. The stay in Söğütcuması is mainly i decided by the opening and closing of the schools. The majorlty of the citizens of the plateau retreat to thelr houses on the shore during wlnter- time. İn addition, some of the population of the plateau chooses to immlgrate to- wards Alakır valley to districts such as Keleş and Çulha. Only 6-7 families stay in the plateau during this time.

Big Bazaar

The vvater of Söğütcuması Plateau is very copious. There’s a bakery country inn, restaurant, grocery store, coffee house, blacksmith, carpenter and a mosque in the plateau which is occupied as a summer resort. The big bazaar v/hich is set up on Frldays and that has ali kinds of products is also visited by people from neighboring vil- lages and tovvns. The plateau resembles a town during \ summer and especlally on Frldays, thanks to the bazaar. Besides food and clothing, handcrafted artvvorks dis- played by the locals are sold at the bazaar. The traditional oil vvrestling matches in the plateau are big festlvities. The matches which vvere heid every year during the second Sunday of August are unfortu- nately no longer organized. İn time, the plateau which al- ways attracted a lot of people became a shopplng çenter for neighboring villages such as Gölcük, Büyükalan, and Hisarçandın. Many shops and country inns were opened, a restaurant was built and two-three storey buildings vvere built near single storey houses in the past 10 years. Ali of these buildings have electriclty vvater and phone Services.

Safari tours

During the summer, the pla­teau is a majör area for safari tours. The tours that star from Kemer go through the plateau and ends at Büyükalan vil­lage. On the return trip, the tour goes tovvards the south of Karaağaç and reaches the plateau again after going along Alakır River and ending in Kemer through the Kesme

Kesme temiz havası ve bozulmamış doğası ile avcılık, atıcılık, doğa yürüyüşleri ve bisiklet turları için son derece elverişlidir. Alakır Çayı çevresi ile Çulha, Karasini, Burtu, Aslanlı ve Sö- ğütcuması’ndaki sedir orman­ları, kampçılar için oldukça ilgi çekicidir. Ziyaretçiler flora veya faunayı kendi habitatla- rında ziyaret edilebilirler. Bu alanların yakın çevresinde yer­leşim birimlerinin olması, temel gereksinimlerin karşılanması için avantaj sağlamaktadır. Her bir mahallede konakla­yarak yöre insanının gelenek ve görenekleri ile tanışılabilir, yöre mutfağının lezzetinden tadılabilir.

Kent yaşamının stresinden kurtulmak isteyenlere…

Doğal yapısı ve beşerî özel­likleri ile farklılık ve çeşitlilik arz eden yayla, kent yaşa­mının stresinden kurtulmak isteyenler için son derece çekici olanaklar sunar. Bitki türü zenginliği ve çeşitliliği açısından ilgi duyanlara, coğrafya oldukça cömert davranır. Topografya ve yükseltinin elverişli olması se­bebiyle doğal bitki örtüsü çok yıllık bitkilerden oluşur. Bin 200 metreye kadar kızılçam (Pinus brutia), 1.000-1.400 metreler arası sedir (Cedrus libani) ve kızılçam,’esası teş­kil eder. Karaçam (Pinus nig- ra) 1.000 metreden itibaren kızılçamla birlikte, 1.400 met­rede ise yalnız olarak geniş yaylım gösterir. 1.400-1.700 metreler arasındaki yükseklik­lerde köknar ve ardıç yer alır. Köknar; karaçam, sedir ve ardıçla karışık olarak bulunur, ^Katrandağı’nda sedir, saf birlikler oluşturur.

Diğer taraftan Söğütcuması, büyük turizm merkezlerine bu kadar yakın bir konumda bu­lunmasına rağmen gelenek­sel kültürel dokusunun bozul- madığı yerleşim birimlerinden biridir. Yaylada, ilaç ve suni gübre kullanılmadan yapılan tarım ve bunun yanında kü­çükbaş ve büyükbaş hayvan besiciliği, sıcak demircilik (özellikle çok beğenilen, fakat ünü Antalya sınırları dışına taşamayan bıçakları), kabak kemane yapımı (Kuzca’da yapılabilen ve çoğu köy halkı tarafından çalınabilen, Teke yöresinin düğünlerinin değişmez çalgısı), ağaç işle­meciliği (tahta kaşık ve çeşitli süs eşyaları) kırsal turizm için büyük bir potansiyel oluştu­rur. Haftada bir iki kez gelen turistlere (safari turları ile) gösterilen yakın ilgi ise, hal­kın turizme olumlu bakışının göstergesidir.

Strait. These are daily tours.

There are plenty of rustlc tourism opportunities in Söğütcuması and its sur- roundings. There are many camplng and plcnicking areas in the plateau vvhich is reached vla an asphalt road along wlth vvalking tracks fer these who enjoy being ene with nature. Katrandağı, with its fresh air and undisturbed nature, is an excellent spot for hunting, shooting, nature vvalks and bicycle tours. The cedar forests near Alakır River and in Çulha, Karasini, Burtu, Aslanlı and Söğütcuması are ideal for campers. The guests can visit the flora and fauna vvithin their own habitat. The fact that there are villages and towns near these areas is a blg advantage when it comes to acquiring baslc needs. You ./ can stay at a nearby dlstrict, meet the locals and sample local delicacies.

For those who want to es- cape the stress of city life…

The plateau vvhich presents varlety and diversity with İts natural structure and human characterlstics is the ideal spot for those who want to escape the stress of City life. The geography is very gener- ous to those who are interest- ed in various types of plants. Natural plant formations con- sist of old plants because of the topography and elevation. Kızılçam (Pinus brutia) up to 200 thousand meters and Ce­dar up to 1.000-1.400 meters is abundant. Karaçam (Pinus nigra) along with kızılçam at 1.000 meters and alone.at 1.400 meters Is vvldely seen. Fir and juniper can be seen İn heights betvveen 1.400-1.700 meters. Fir is seen mixed in with Pinus nigra, juniper and cedar. Cedar is seen alone in Katrandağı. Although Söğütcuması is close to blg tourism centers İts tradltional cultural structure Is unchanged. Agrlculture vvhich is undertaken vvith- out the use of medlcine and artiflcial fertilizers, cattle, sheep and goat fattenlng, hot blacksmithing (especially the excellent knives that are being built), production of a traditional Turklsh instru- ment called “kabak kemane” , and wood carving generate a huge potentlal for rustlc tourism in the plateau. The warm vvelcome given to the tourist during safari tours is the indication that the people of the plateau feel posltlvely about tourism.