İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ülke ve Yasalar (10.12.2012)

Bir ülkenin Cumhuriyet ve Hukuk Devleti olması için Yasaları ve bu yasaları tamamlayan Yönetmelik v.s. mevzuatı olması gerekir. Ülkemizde böyledir. Yani Türkiye Cumhuriyetinin bir Anayasası, buna bağlı Yasaları, Yönetmelikleri, Tüzükleri, Tebliğleri vardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Vekillerimiz yasa çıkaracağız diye çırpınır dururlar. Yasalar çıkarıp Ülkede işlerin hukuk çerçevesinde yürümesi için. 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan ve 21.7.2012 tarihli resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği de bunlardan birisi. Aynı Yönetmeliğin Dayanak Başlıklı 3 ncü Maddesinde “MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5580 sayılı Kanun ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü ve 36 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.” Denilmektedir.

Bizler hep yukarıda belirttiğim gibi ağzımızı açtıkmı hukuk devletinden bahsederiz Kanun yokmu yasa yokmu deriz ama uymaya gelince hep kaytarırız.

Bu kadar lafı ettikten sonra Gelelim İlçemizdeki duruma; İlçemiz Kumluca hızla şehirleşme yolunda yürümektedir. Bu konuda da ülkemizin çoğu yerlerinde olmayan imkan ve güzelliklerede sahibiz, sahip olmaya da devam ediyoruz. Ama yukarıda açıkladığım konuda biraz zayıf kaldık. İlçemizde dolaşırken bakıyorum renkli afişler bastırılmış o kursu açıyoruz, bu kursu açıyoruz, Kurs kayıtlarımız başlamıştır diye. Bunu herhalde bu ilçede yaşayan bir insan olarak ben görüyorsam bu konuyu kontrol etmeye yetkili görevlilerimizde görüyordur.

Gelişmiş bir şehirde özel kursların açılması elbette iyi ve olması gereken bir olaydır. Ama bir yetkilimizin dediği gibi “alan memnun satan memnun isteyen istediği kursu açabilir maliye takip etsin”  şeklinde değil tabii. Açılan bu kursların nasıl olacağı, kimlerden izin alınması, kimlerin ruhsatlandırma yapması gerektiği  yukarıda yazılı mevzuatlarda yazılı ona göre açılmış mekanlar da ancak kurs verilebilir. Alan ile verenin memnun olduğu şeklinde değil. Eğer Hukuk Devleti isek bu böyle. Ama öyle değilse her konuda herkes istediğini yapar şeklinde bir idare olur ki, o zaman Devlet memurlarımıza ve devletin temsilcilerine de gerek yoktur. Ayrıca eğer öyle ise o zaman sadece maliye teşkilatı çalışsın diğer kurumları kapatalım.

Kısacası bu Ülkede ve bu ilçede yaşayan bir insan olarak benim isteğim şu;

  • Yukarıda belirttiğim afişlerdeki kursu açan vatandaşlar; Lütfen yasalara meydan okurcasına bu hareketleri yapmayın. Yukarıda yazılı mevzuatı okuyun ve kurumlarınızı ona göre ruhsatlandırın.
  • Bu konuları denetlemekle sorumlu Kurum yetkilileri; Günlük mesaiye riayet edip makamınıza gelip gitmeyi aksatmamakla olmaz, yetki ve sorumluluklarınızı biraz kullanın ve sizin asıl göreviniz yasaları uygulamaktır. Yasalarımızı çiğnetmeyin.

Bu Ülke ve bu İlçe hepimizin Yasalar olursa ve yasalar uygulanırsa hepimiz burada huzur

içinde yaşarız düşüncesi ile saygılar sunuyorum.